Screenová roleta je vyrobena s horním krycím boxem, do kterého je navíjena látka a s bočním vedením ve vodícím profilu. Screenová roleta je opatřena speciální aplikací ZIP systém, která zajišťuje dokonalé uchycení, vedení a napnutí látky.  Je tak dosaženo podstatného zvýšení odolnosti celé rolety proti poškození větrem.

Roletu vyrábíme výhradně s motorickým ovládáním ve variantě drátového či radiového ovládání s množstvím doplňků a čidel.

Na následujícím výkresu jsou rozkresleny technické detaily screenové rolety.